Installation och support av Macintosh-nätverk

Låt oss börja med att identifiera de tre viktigaste aspekterna på vad en nätverksinstallation skall uppfylla:
Driftsäkerhet: Datorerna är arbetsredskap som skall fungera utan störningar som inverkar på användarens effektivitet.

Datasäkerhet: Alla maskiner på nätverket skall säkerhetskopieras dagligen, en gång per vecka eller enligt era önskemål.

Support: Ingen nätverksinstallation klarar sig helt utan underhåll. Vi kan alla vara överens om att det är här det brukar gå snett, helt utebliven support eller konstant support med skyhöga kostnader som följd är inte ovanligt.

Vårt koncept är utformat med tonvikt på just dessa tre "hörnstenar". Vi har valt att använda en teknik kallad "assimilering" för att uppfylla dessa krav med god marginal. Denna teknik bygger på att varje enskild arbetsstation är i stort sett identiskt konfigurerad.

Vi skapar, i samråd med er, en mall för hur en typisk arbetsstation skall se ut. Denna mall placeras på en central filserver som sedan portionerar ut den till varje enskild arbetsstation via nätverket. Fördelarna med den här typen av system är många, varav dessa är de största:
Vid eventuella problem kan användaren själv starta en assimilering varvid datorns innehåll kontrolleras mot mallen och filer som skadats eller saknas ersätts med nya. Detta effektiviserar underhållsfunktionen enormt, tidsödande felsökning kan helt kringgås, och irriterande väntan på att en tekniker skall ta sig tid med just ditt lilla problem kan undvikas.

I en fleranvändarmiljö kommer användare känna igen sig oavsett vilken dator de väljer att arbeta vid. Detta leder till att datorernas nyttjande fördelas jämnare, ingen enskild maskin kommer att favoriseras eller ratas.

Uppdateringar av applikationer och/eller systemmjukvara behöver endast utföras en gång, nämligen på mallen. Den uppdaterade mallfilen distribueras sedan via nätverket till samtliga arbetsstationer. Detta medför drastiskt minskade supportkostnader.

Redan på kort sikt kommer stora summor att ha sparats in på kostnader som skulle ha uppkommit i ett traditionellt system.

Vi bygger kraftfulla webbservrar

Från ax till limpa: börja med en ”tom” Mac, PC, Sparc eller Alpha så installerar vi allt som behövs för en professionell website med egen databas. All programvara som vi använder är väl beprövad och kostnadsfri!

Vår koncetpserver använder Linux som operativsystem, apache webserver, mysql databas och för att sammanfoga dessa används PHP - ett mycket kraftfullt serverside skriptspråk, som kan jämföras med ASP men är snabbare, bättre och kraftfullare!

.

måndag 30 april 2001
@ 2000 Björkvall & Son AB