Dyk #71 Trolleskär, Väderöarna


Dyk # 71
Datum 2001-05-12
Tid ner 11:31
Dyktid 37 minuter
Maxdjup 28.9 meter
Dyktyp: fotodyk, naturdyk, väggdyk

Utanför trolleskär finns det bara England! Drop off i etapper till 43 m - ville dock inte gå så djupt för luften började smaka lustgas - tänkte att jag hade tillräckligt med kväve.