Dyk #99 Bureå gamla hamn, Bureå, Bottenviken


Dyk # 99
Datum 2001-07-03
Tid ner 20:03
Dyktid 39 minuter
Maxdjup 5.7 meter
Dyktyp: skrotletardyk, naturdyk

Dök med DK Simpan vid Bureå gamla hamn - har legat ett sågverk där som lades ner i slutet på 60-talet. Mycket skrot på botten: flaskor, arbetshandskar, timmer. Såg ishavsgråsugga. Sikten var mycket bra trots att det var dy botten - som bäst runt 7 meter.